Clemmensen, Lars Bjørn

Fornavn
Efternavn

Lars Bjørn
Clemmensen

Ansættelsessted

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Titel

Lektor

ArbejdsadresseTlf.nr.


e-mail

Geologi,
Øster Voldgade 10,
1350 København K

Tlf.nr. 35322449
Mobil. nr. 20514515

E-mail: larsc@ign.ku.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10
1350 København K

Uddannelse

Cand.scient.,  lic. scient.,  dr. scient

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Sedimentologi
  • Stratigrafi
  • Palæoklima
  • Morfologi

Undervisningserfaring

  • Sedimentologi
  • Stratigrafi
  • Palæoklima
  • Morfologi

Evt. Bemærkninger