Høyer, Anne-Sophie

Fornavn
Efternavn

Anne-Sophie
Høyer

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Forsker

ArbejdsadresseTlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Bygning 1110
CF Møllers Alle 8
8000 Aarhus C

Arbejdstelefon: 51282839, Mobil: 22456741


ahc@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Arbejdsadressen eller privatadresse
(Bakkeskoven 2
8464 Galten)

Uddannelse

 Ph.d. i geologi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

  Fagkompetencer
  (som stikord)

    • Tolkning at geofysiske data - specielt seismik og SkyTEM
    • Landskabsdannelse
    • Geomortologi
    • Glaciale processer (glacialtektonik)
    • Kvartær geologi
    • 3D geologisk modellering

      Undervisningserfaring

       Evt. Bemærkninger