Jakobsen, Peter Roll

Fornavn
Efternavn

Peter Roll
Jakobsen

Ansættelsessted

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS

Titel

Seniorforsker, Geolog

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

e-mail

Øster Voldgade 10,
1350 Kbh K

20555238

prj@geus.dk

Uddannelse

Cand Scient i geologi, Københavns Universitet
(speciale i grundfjeldsgeologi, Strukturgeologi)

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Seniorforsker ved GEUS i: Kvartær- og maringeologisk Afdeling 2001-2007,

Adeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning 2008-2017 og Geokemisk Afdeling 2018 -.

Fagkompetencer

  • Kvartærgeologi
  • Glacialmorfologi
  • Strukturgeologi
  • Georadarundersøgelser
  • Erfaring med Grundfjeldsgeologi

Undervisningserfaring

Specialevejledning for Ms.C og Ph.D. studerende