Jensen, Jørn Bo

Fornavn
Efternavn

Jørn Bo
Jensen

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Statsgeolog i Maringeologisk Afdeling

Arbejdsadresse
 
Tlf.nr.
 
e-mail

C.F. Møllers Allé 8, Bygning 1110 8000, Aarhus C

91333825

jbj@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

GEUS
C.F. Møllers Allé 8, Bygning 1110 8000, Aarhus C

Uddannelse

PhD i marinegeologi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Seniorforsker
Fra Jan 2016 Statsgeolog i Maringeologisk Afdeling

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Marinegeologi
  • Sedimentologi
  • Kvartær stratigrafi

Undervisningserfaring

Gæstelærer maringeologisk feltkursus

Evt. Bemærkninger

Har været censor i perioden 2014 - 2018