Anderskouv, Ida Bjørnholt

Fornavn
Efternavn

Ida Bjørnholt
Karlsson

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Ph.d.

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Mobil. nr.

e-mail

Øster Voldgade 10, 1350 København K

91333613
28693444

ika@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

GEUS – Hydrologisk afdeling
Øster Voldgade 10
1350 København K

Uddannelse

 • University of Copenhagen, 2012, M.Sc. in Geology-Geoscience
 • University of Copenhagen, 2015, Ph.D. in Hydrogeology

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Postdoc på GEUS med fokus på nitrat og dræn-simulering i oplandsmodeller

Fagkompetencer
(som stikord)

 • Hydrologisk modellering
 • Biaskorrektion, vandressourcer
 • Vandets kredsløb
 • Klimaforandringer
 • Grundvandsmodellering
 • Nitratsimulering
 • Hydrogeologi
 • Drænmodellering
 • Nedbørskorrektion
 • Tørkeindekser

Undervisningserfaring

Undervisningsassistent på master-kurset
Water resources i 2011, 2012 og 2013

Evt. Bemærkninger