Linsström, Sofie

Fornavn
Efternavn

Sofie
Lindstrom

Ansættelsessted

GEUS

Titel

PhD, Docent (svensk akademisk titel der svarer til
Associate Professor)

ArbejdsadresseTlf.nr.
 
e-mail

Stratigrafisk afdeling GEUS
Øster Voldgade 10
Dk-1350 Kebenhavn

Tlf.nr. 91333735

sli@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Stratigrafisk afdeling GEUS
Øster Voldgade 10
Dk-1350 Kebenhavn

Uddannelse

 • PhD i palynologi
 • Fil.Kand i Paleontologi och historisk geologi
 • Fil Kand i Mineralogi og Petrologi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

 

Fagkompetencer
(som stikord)

   • Palynologi
   • Paleontologi
   • Biostratigrafi
   • Paleoekologi
   • Paleoklimatologi
   • Organisk geokemi (mest C-isotoper)

     Undervisningserfaring

      

     Evt. Bemærkninger