Fælles normer for aflønning af censorer på SCIENCE - KU

pr. 01.09.2014 

Normer for aflønning af censorer

Eksamen

Aflønning af censor pr. eksamen

Specialer
Specialer (30 ECTS) 6 timer (5 timer + 1 timetil forsvar)
Specialer (45 ECTS) 7 timer (6 timer + 1 time til forsvar)
Specialer (60 ECTS) 8 timer (7 timer + 1 time til forsvar)
Bachelorprojekter
Bachelor-projekter 3 timer og 45 minutter
(3 timer for projekt + 45 min til forsvar)
Mundtlige eksamener
Mundtlige eksamener 2 timer for forberedelse + planlagt tid for eksamen inkl.
censur (15, 20, 30 eller 60 minutter)
Fuld aflønning for dem der udebliver på dagen
Skriftlige eksamener
5 timers eksamen 5 timer for forberedelse + 25 minutter pr besvarelse
4 timers eksamen 4 timer for forberedelse + 20 minutter pr besvarelse
3 timers eksamen 3 timer for forberedelse + 15 minutter pr besvarelse
2 timers eksamen 2 timer for forberedelse + 10 minutter pr besvarelse
Skriftlige hjemmeopgaver
1-25 sider 1 time
>25 sider 2 time 30 minutter
Skriftlig opgave med mundtlig eksamen
Mundtlig eksamen
+ opgave på 1-25 sider
Planlagt tid for mundtlig eksamen + 1 time
Mundtlig eksamen
+ opgave på >25 sider
Planlagt tid for mundtlig eksamen + 2 time 30 minutter


Der er ikke lavet separate normer for gruppeeksaminer, da censor vil få løn for det samlede antal opgaver og evt. antal mundtlige eksaminer.

Eksempel

  • 1 studerende = 1 opgave + 1 mundtlig eksamen;
  • 3 studerende i en gruppe = 1 opgave + 3 mundtlige eksaminer

Aflønningen af skriftlige hjemmeopgaver er lavet på baggrund af sideantal. Da sideantal på opgaverne ikke fremgår af studieordningen, vil det være op til institutterne at aftale med kursusansvarlig hvilket sideantal et givent kur-sus skal aflønnes efter. Der skal altså ikke aflønnes efter det faktiske side antal i hver enkelt opgave, men efter et overslag over gennemsnittet.