Geologer i felten

Beskikkelse af censorkorpset for perioden 1. april 2022 - 31. marts 2026

Vi beder om at forslag og ønsker til nye censorer fremsendes til geologicensor@ign.ku.dk senest med udgangen af mandag den 25. oktober 2021. Vi ønsker oplysninger om censors navn, e-mailadresse, ansættelsessted og faglige områder/kompetencer. Vi forventer, at censor har givet sit samtykke til at blive indstillet.

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets censorer. Universiteterne og fagets lærere skulle med hjemmesiden få en lettere og altid opdateret adgang til detaljerede oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.

Brug søgefunktionen på denne side til søgning på fagtermer og kompetencer. Alle fagkompetencer er desværre ikke anvendt systematisk eller konsistent, og søgerutinen er hverken her eller på det globale www perfekt. Der findes der på hjemmesiden links til relevante oplysninger om geologiuddannelserne på Aarhus Universitet og Københavns Universitet, samt overordnede regler for uddannelserne. Der er tillige adgang til de seneste nyheder fra Censorformandskabet.