Studieordninger, bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Eksamensbekendtgørelse ved universitetsuddannelser 

The Grading Scale Order  
This is an English translation of Bekendtgørelse om karakterskala

Universitetslov 
Censorevalueringsskema