Censorformandskabet

Formand

Professor, Christian Tegner, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
E-mail: christian.tegner@geo.au.dk

Næstformand

Seniorforsker, Sofie Lindström, GEUS
E-mail: sli@geus.dk