Andresen, Camilla S.

Fornavn
Efternavn

Camilla S.
Andresen

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Seniorforsker

Arbejdsadresse
 
 
Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

GEUS, afd. For maringeologi og glaciologi
Øster Voldgade 10, 1350 Kbh K

26244496


csa@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

GEUS, afd. For maringeologi og glaciologi
Øster Voldgade 10
1350 Kbh K

Uddannelse

Cand. Scient. og Ph.D.(kvartærgeologi) KU

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Kvartærgeologi
  • Holocene klimaforandringer
  • marine og lakustrine sedimenter
  • Nordatlanten og Indlandsisen

   Undervisningserfaring

    

   Evt. Bemærkninger