Andreasen, Mie

Fornavn
Efternavn

Mie
Andreasen

Ansættelsessted

Hydrologisk afdeling, GEUS

Titel

Forsker

Arbejdsadresse

Tlf.nr.

e-mail

Øster Voldgade 10, 1350 København K

51349497


ma@geus.dk

Uddannelse

PhD fra institut for geovidenskab og naturforvaltning, KU (sektion for geologi)

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Jeg har været postdoc 2 år på IGN, KU (hydro-afdelingen), og er siden 2018 ansat som forsker på GEUS.

Fagkompetencer

  Jeg er hydrolog, og arbejder primært med de hydrologiske processer i grænsefladen mellem den umættede zone i jorden og i atmosfæren over jordoverflade.

  • Cosmic-ray neutron (CRN) metoden
  • gamma-ray spektrometer
  • jordfugtighed
  • den umættede zone
  • skov hydrologi
  • interceptions-tab
  • hydrologisk modellering
  • høj-energi partikel modellering

  Undervisningserfaring

  Jeg har været medvejleder til 4 BSc projekter, 2 MSc projekter og et PhD projekt. Jeg har været involveret i undervisningen af følgende kursuser på IGN: Grundlæggende geofysik og hydrologi (BSc), Hydrologi (BSc) and Climate change and water resources (MSc). Jeg har været eksaminator til en række forskellige eksamener (BSc og MSc kursuser).