Bennike, Ole

Fornavn
Efternavn

Ole
Bennike

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Seniorforsker

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

E-mail

GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K

5118037 / 91333527

obe@geus.dk

Uddannelse

Ph.D. i geologi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

1996-2004: seniorforsker GEUS

2004-2015: informationsmedarbejder GEUS

2015-: seniorforsker GEUS

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Kvartærgeologi
  • Sedimentologi
  • Danmarks geologi
  • Palæoklima
  • Palæontologi
  • Stratigrafi
  • Palæogeografi
  • Palæoøkologi

Undervisningserfaring

Undervist på KU i Kvartærgeologi, Danmarks, geologi, historisk geologi, palæontologi, stratigrafi. Har gennemført Ph.D. kurser i makrofossiler.