Boldreel, Lars Ole

Fornavn
Efternavn

Lars Ole
Boldreel

Ansættelsessted

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet

Titel

Lektor

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

E-mail

Øster Voldgade 10
1350 København K

35 32 24 59


lob@geo.ku.dk

Uddannelse

Cand. scient. geologi, Århus Universitet
PhD, Luleå Tekniske Høgskola, Sverige

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

GEUS – seismisk kortlægning integreret med tolknig af wireline logs

Fagkompetencer
(som stikord)

   Refleksions seismisk tolkning
   Wireline tolkning
   Generel geologi Færøerne og NØ-Atlanten
   Marin geologi

     Undervisningserfaring

     Marin geologiske kurser; tolkning af refleksions seismik og wirelinelogs; struktur geologi.