Edsen, Niels Anders

Fornavn
Efternavn

Niels Anders
Edsen

Ansættelsessted

WSP Danmark
Linnés Allé 2
2630 Taastrup

Titel

Fagchef Geofysik

ArbejdsadresseMobil nr.

e-mail

WSP Danmark
Sønderhøj 8
8260 Viby J

+45 2125 9004

anders.edsen@wsp.com
anders.edsen@gmail.com

Uddannelse

Cand. scient. geofysik

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

  • 2020- Fagchef Geofysik, WSP Danmark
  • 2017- 2020 Product Manager, Guideline Geo AB
  • 2012-2017 Senior Projektleder, Orbicon A/S
  • 2008-2012 Head of Operations, SkyTEM ApS

Fagkompetencer
(som stikord)

Anvendelse af geofysiske metoder
Overfladebaserede såvel som borehuls- og luftbårne metoder ved miljø-, geoteknik-, råstof- og grundvands-undersøgelser samt mineral prospektering. Dog ingen erfaring med undersøgelser offshore og seismik kun i begrænset omfang.

Hydrogeologiske problemstillinger samt vandforsyning
Kortlægning af grundvandsressourcer samt planlægning og etablering af nye kildepladser.

Undervisningserfaring

Oplægsholder - målrettet et fagligt forum eller offentlighed generelt

Tilrettelægger og underviser ved geofysiske kursusforløb

Uddannet klubtræner, Dansk Orienteringsforbund