Funck, Thomas

Fornavn
Efternavn

Thomas
Funck

Ansættelsessted

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Titel

Seniorforsker

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

e-mail

Øster Voldgade 10,
1350 København K

91333930

tf@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K

Uddannelse

  • 1996: Ph.D. (Doktor der Naturwisschenschaften) Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Tyskland
  • 1992: M.Sc. i geofysik (Diplom-Geophysiker), Universität Hamburg, Tyskland

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Refraktionsseismik
  • Kontinentale margener
  • Seismik
  • Geofysik
  • Maringeofysik
  • Tyngde

Undervisningserfaring

Geodynamik på Niels Bohr Institut
Vejledning af 1 bachelor, 6 speciale og 2 ph.d. studerende (som ekstern vejleder)

Evt. Bemærkninger