Gravesen, Peter

Fornavn
Efternavn

Peter
Gravesen

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Chefkonsulent, emeritus

Arbejdsadresse
 
Tlf.nr.

e-mail

Øster Voldgade 10, 1350 København K

31322265

pg@geus.dk

Uddannelse

 Cand. Scient. i geologi fra KU

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

  Fagkompetencer

   • Sedimentologi
   • Bassinanalyse
   • Maringeologi og geofysik
   • Grundvand og geologi
   • Klima - fortiden og nutiden
   • Danmarks geologi
   • Radon og deponering af radioaktivt affald

    Undervisningserfaring