Hansen, Birgitte

Fornavn
Efternavn

Birgitte
Hansen

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Seniorforsker

ArbejdsadresseTlf.nr. - Mobil. nr.

e-mail

C.F. Møllers Allé 8
Bygn. 1110
8000 Aarhus C

20555245

bgh@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

GEUS
C.F. Møllers Allé 8, Bygn. 1110
8000 Aarhus C

Uddannelse

 • 1993: M.Sc. i hydrogeologi, AU
 • 1997: Ph.D. i hydro-geokemi, AU

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 • -2007
  Seniorforsker, GEUS
 • 2002-2006
  Hydro-geokemiker,
 • Grundvandsafdelingen, Aarhus Amt
 • 1997-2001
  Forsker, Danmarks Jordbrugsforskning, Foulum

Fagkompetencer
(som stikord)

 • Atmosfærisk kvælstofdeposition
 • Nitratudvaskning Umættet zone kemi
 • Uorganiske grundvandskemi
 • Sedimentkemi og redoxforhold
 • Nitrat i grundvand og drikkevand
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Grundvandsovervågning
 • Nitratsårbarhed
 • Drikkevand og sundhed
 • Vidensynteser og integration af data om komplekse miljøforhold

Undervisningserfaring

Undervisningserfaring som PhD studerende ved AU (jordbundslære, vandkemi, mikro-meteorologi og vandløbshydrologi)

ATV-kursus om kvælstofkredsløbet

PhD vejleder for:

 • Denitza Vouchkova (2011-2014)
 • Jörg Schullehner (2013-2016)
 • Kirstine Wodschow (2017-2020)
 • Marlene Thygesen (2017-2020)

Speciale vejleder for:

 • Anne Rose Aagaard (2016)
 • Nanna Linn Jensen (2016)
 • Mette Mains Pedersen (2017-2018)

Ekstern lektor I grundvandskemi ved Geoscience, AU
(2008-2012 & 2018)

Evt. Bemærkninger