Hvidberg, Christine Schøtt

Fornavn
Efternavn

Christine Schøtt
Hvidberg

Ansættelsessted

Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Titel

Professor

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

E-mail

Tagensvej 16, DK-2200 København N


+45 – 35 32 05 63


ch@nbi.ku.dk

Uddannelse

Cand. Scient. med hovedfag i fysik og bifag i matematik

Phd. i geofysik

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Siden 2022: medlem af NORDITA’s bestyrelse (Udpeget af DFF/UVM)

Siden 2021: Professor i klimafysik ved NBI, KU.

Siden 2017: medlem af GEUS’s bestyrelse (Udpeget af KU)

2005-2021: Lektor i planetfysik, NBI, KU.

Fagkompetencer

  • Glaciologi
  • Geofysik
  • Klimafysik
  • Klima
  • Grønland

Undervisningserfaring

>25 års erfaring fra undervisning på NBI, KU som kursusansvarlig på bachelor, kandidat og Phd kurser.

Vejledt 12 Phd studerende, 20 Specialestuderende, 24 Bachelorstuderende.

Siden 2014: Censor ved ingeniøruddannelsernes censorkorps (matematik, fysik og samfundsfag retningen)

Deltaget i >20 Phd bedømmelsesudvalg som international medlem/opponent eller intern KU formand.

Siden 2016: studieleder for Bsc og MSc uddannelsen i fysik, Science, KU. Siden 2021, kun for MSc.