Jakobsen, Rasmus

Fornavn
Efternavn
 

Rasmus
Jakobsen

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Seniorforsker

ArbejdsadresseTlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Geokemisk afdeling
Øster Voldgade 10
1350 København K

 91333579


raj@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt 

GEUS
ØStervoldgade 10,
1350 København K

Uddannelse

Cand. Scient. i geologi, Phd i grundvandsgeokemi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 Lektor på DTU Miljø

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Grundvand
  • Hydrogeologi
  • Akvatisk geokemi
  • Almen Geologi på bachelorniveau

Undervisningserfaring

Ansvarlig for den Indledende undervisning i geologi samt den videregående undervisning i grundvandsgeokemi og hydrogeologi på DTU MILJØ. Medunderviser på kursus i
modelleringskursus på kandidatniveau. Medvirkende på kurser i geofysik.

Evt. Bemærkninger