Keiding, Jakob Kløve

Fornavn
Efternavn

Jakob Kløve
Keiding

Ansættelsessted

Norges geologiske undersøgelse NGU

Titel

Seniorforsker

Arbejdsadresse
Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail

Geological Survey of Norway
Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim
Norway

+4773904332


jakob.keiding@ngu.no 

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Jakob Kløve Keiding
Norges geologiske undersøkelse
Postboks 6315 Torgarden
N-7491 Trondheim
Norge

Uddannelse

 Ph.d. i geologi, Aarhus Universitet, 2007

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

2015- Forsker ved afdeling for byggeråstoffer, NGU.

2014-2015 - Seniorforsker ved afdeling for Petrologi og Malmgeologi, GEUS.

2009-2014 - Postdoc ved Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Tyskland.

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Magmatisk petrologi
  • Geokemi
  • Vulkanologi
  • Geologiske byggeråstoffer

   Undervisningserfaring

   Undervisningi flere kurser omhandlende petrologi og polarisationsmikroskopi på bachelorniveau.  

   Evt. Bemærkninger

   Bemærk jeg er bosat og arbejder i Norge.