Kjær, Kurt

Fornavn
Efternavn

Kurt
Kjær

Ansættelsessted

Globe Institute, Københavns Universitet

Titel

Professor

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

e-mail

Øster Voldgade 5-7
1350 København K

30589730

kurtk@sund.ku.dk

Uddannelse

Ph.D. geologi/geografi

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

  • Lund Unversitet (2000-2004)
  • SNM, Københavns Universitet (2005-2020)
  • Globe Institute, Københavns Universitet (2020-)

Fagkompetencer
(som stikord)

Kvartærgeologi
Arktisk klima
Gletscher
Anthropocæn
Environmental DNA

Undervisningserfaring

 Kvartærgeologi og naturgeografi

Evt. bemærkninger,