Larsen, Michael

Fornavn
Efternavn

Michael
Larsen

Ansættelsessted

Ineos Oil and Gas Denmark

Titel

Chief Advisor

Arbejdsadresse
 

Tlf.nr.

E-mail 

Nesa Allé 1
2820 Gentofte

30186641

michael.larsen2@ineos.com 

Uddannelse

  • MSc Københavns Universitet 1988
  • Ph.D. Københavns Universitet 2006

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

  • Miljøgeolog, Fyns Amt
  • Seniorforsker, GEUS
  • Seniorgeolog, DONG Energy
  • Chief advisor, INEOS

Fagkompetencer
(som stikord)

 

Sedimentologi (klastisk)
Sekvensstratigrafi
CCS – CO2 lagring
Brønd-data, logtolkning
Seismisk tolkning (basic)
Efterforskning - oliegeologi
Jura/Kridt/Paleocæn bassin udvikling i Nordatlanten
Samspil mellem vulkansk aktivitet og sedimenter
Regional Nordatlanten/Østgrønland

Undervisningserfaring

 

Evt. bemærkninger