Nielsen, Lars Henrik

Fornavn
Efternavn

Lars Henrik
Nielsen

Ansættelsessted

De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS

Titel

Statsgeolog afd.leder

ArbejdsadresseTlf.nr.
 
e-mail

GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K 
 
30271352
 
lhn@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt 

GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K

Uddannelse

M.Sc. & Ph.D. i geologi fra Københavns Universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

  Fagkompetencer
  (som stikord)

  • Sedimentologi
  • Stratigrafi
  • Sekvensstratigrafi
  • Bassinanalyse
  • almen oliegeologi
  • CCS
  • Geotermi
  • Almen geologi

  Undervisningserfaring

  Kurser i Sekvensstratigrafi og sedimentologi
  Bedømmer af bachelor, M.Sc. og Ph.d. opgaver
  Felt- og ekskursionsguide

  Evt. Bemærkninger