Nielsen, Lars

Fornavn
Efternavn

Lars
Nielsen

Ansættelsessted

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Titel

Professor

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

E-mail

Øster Voldgade 10
1350 København K

24424706

ln@ign.ku.dk

Uddannelse

PhD fra AU 1998

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Fagkompetencer

  • Geofysiske metoder (seismik, georadar, geoelektrik, magnetik, gravimetri)
  • Numerisk geofysisk modellering med fokus på bølgefelter
  • Geofysisk felarbejde
  • Data processering (inkl. inversion) og fortolkning
  • Geodynamik

Undervisningserfaring

Mange kurser på BSc- og MSc-niveau siden 1996, vejledning af talrige BSc- og MSc-projekter, design af og undervisning på PhD-kurser