Pedersen, Stig Schack

Fornavn
Efternavn

Stig Schack
Pedersen

Ansættelsessted 

Emeritus seniorgeolog ved GEUS;
Selvstændig konsulent: Structural Geologist Consultant S.A. Schack Pedersen

Titel

Dr. Scient, seniorforsker ved GEUS.

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax

e-mail 

GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.;
SASP, Sassvej 4, 2820 Gentofte.

GEUS: 21 25 27 33; SASP: 53 88 90 98 
 
sasp@geus.dk, geotecto.sasp@gmail.com

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

GEUS
Øster Voldgade 10
1350København

Uddannelse

Cand. Scient., Ph.D.

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Seniorforsker ved GEUS, leder af den systematiske geologiske kortlægning af Danmark.
Ekstern lektor ved DTU Byg.
Geologisk konsulent vedr. industrimineraler i Danmark.

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Strukturgeologi
  • Kvartærgeologi
  • Basinanalyse
  • Geologisk kortlægning
  • Økonomisk Geologi
  • Landslides & rockfalls
  • Fotogrammetri
  • Geo-hazards
  • Glacialgeologi

Undervisningserfaring

10 års feltkursusundervisning ved KU, postdoc.
12 års ansættelse som ekstern lektor ved DTU.
Medvejleder for mere end 15 specialestuderende ved KU

Evt. Bemærkninger:

Med en bred almengeologisk erfaring fra talrige projekter i Danmark, Grønland, Norge, Grækenland, Vietnam, Singapore m.m. påtager jeg mig gerne censoropgaver inden for en bredtfavnende vifte af geologiske temaer, fra basinanalyse til geofysik.