Pedersen, Stig Schack

Fornavn
Efternavn

Stig Asbjørn Schack
Pedersen

Ansættelsessted 

GEUS, Geological Survey of Denmark and Greenland

Titel

Emeritus, Dr. Scient.

Arbejdsadresse

Tlf.nr.

e-mail 

Øster Voldgade 10, 1350 København K

21 25 27 33

sasp@geus.dk

Uddannelse

Cand. Scient, Lic. Scient, Dr. Scient.

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Seniorforsker (senior geolog ved GEUS)

Ekstern lektor ved DTU, konsulent vedr. råstoffer (firma GEOTECTO)

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Strukturgeolog, geologisk kortlægning, fotogeologi

  • Kvartærgeolog, glacialtektonik, glacialdynamik

  • Råstofgeolog, malmgeologi, industrimineraler

  • Geo-hazards, assesment analysis, risk evaluation

Undervisningserfaring

10 års undervisning ved Geologisk Institut, KU (1974-1984).

12 års undervisning ved DTU (2007-2019)