Poulsen, Søren Erbs

Fornavn
Efternavn

Søren Erbs
Poulsen

Ansættelsessted

VIA University College

Titel

Forskningsleder, Docent

Arbejdsadresse

Telefon
Mobil

Mail

Banegårdsgade 2, 8700 Horsens

87554209

soeb@via.dk

Uddannelse

Geologi, Ph.d.

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Forskningsleder, Docent, Februar 2022 -

Stiftende bestyrelsesmedlem,
Termonet Danmark, Maj 2020 -

Docent, April 2015 – Januar 2022

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Overfladenær geotermi
  • Dyb geotermi
  • Hydrogeologi
  • Grundvand
  • Kollektiv varme- og køleforsyning
  • Matematisk og numerisk modellering
  • Klimateknologi

   Undervisningserfaring

   • Prøvepumpningsfortolkning /
    Well test analysis
   • Geotermisk modellering /
    Geothermal modelling
   • Grundvandsmodellering /
    Groundwater modelling
   • Ph.d.- og kandidatvejledning