Rasmussen, Erik Skovbjerg

Fornavn
Efternavn

Erik Skovbjerg
Rasmussen

Ansættelsessted

GEUS 

Titel

Seniorforsker, Dr. scient.

ArbejdsadresseTlf.nr.


e-mail

Østervoldgade 10
1350 København K


24753819


esr@geus.dk

Uddannelse

MSc og Ph.D. i geologi, Århus Universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 

Fagkompetencer
(som stikord)

Sedimentologi

Sekvensstratigrafi

Stratigrafi

Tektonik

Undervisningserfaring

Sedimentologi

Evt.Bemærkninger