Sandersen, Peter B. E.

Fornavn
Efternavn

Peter B. E.
Sandersen

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Cand. Scient, seniorforsker

ArbejdsadresseTlf.nr.
Evt. fax,

e-mail

C. F. Møllers Allé 8, Bygn. 1110
8000 Aarhus C

 
20350028


psa@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

psa@geus.dk

Uddannelse

Cand. Scient, sedimentologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

2011 - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) (seniorrådgiver, geolog)
2007-2011 - Grontmij A/S, rådgivende ingeniører, Århus N (geolog, senior projektleder)
1985-2011 - Ansættelse som geolog/seniorrådgiver i rådgivende ingeniørfirmaer

Fagkompetencer
(som stikord)

 

  • Danmarks geologi (tertieer/kvartær)
  • Geologisk modellering
  • Geologisk tolkning af overfladenær geofysik
  • Klastisk sedimentologi
  • Kortlregning af geologi og grundvandsmagasiner

Undervisningserfaring

  • 2012-2016: Kurser og workshops i 3D geologisk modellering for geologer. Department of Groundwater Resources, Bangkok, Thailand. Afholdt i Thailand og i Danmark (Projektleder)
  • 2007-2008: Kurser i opstilling af geologiske modeller for geologer (FIVA/GEUS)

Evt. Bemærkninger: