Sandersen, Peter B. E.

Fornavn
Efternavn

Peter B. E.
Sandersen

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Cand. Scient, seniorforsker

Arbejdsadresse


Tlf.nr.

e-mail

Universitetsbyen 81, bygning 1872 (5./6. etage), 8000 Aarhus C.

 
20350028

psa@geus.dk

Uddannelse

Cand. Scient, sedimentologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

  • 2011 - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) (seniorforsker)
  • 2007-2011 - Grontmij A/S, rådgivende ingeniører, Århus N (geolog, senior projektleder)
  • 1985-2011 - Ansættelse som geolog/seniorrådgiver i rådgivende ingeniørfirmaer

Fagkompetencer
(som stikord)

 

  • Danmarks geologi
  • Geologisk modellering
  • Geologisk tolkning af overfladenær geofysik
  • Klastisk sedimentologi
  • Kortlægning af geologi og grundvandsmagasiner

Undervisningserfaring

  • 2012-2016: Kurser og workshops i 3D geologisk modellering for geologer. Department of Groundwater Resources, Bangkok, Thailand. Afholdt i Thailand og i Danmark (Projektleder)
  • 2007-2008: Kurser i opstilling af geologiske modeller for geologer (FIVA/GEUS)