Schovsbo, Niels Hemmingsen

Fornavn
Efternavn

Niels Hemmingsen
Schovsbo

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Seniorforsker

Arbejdsadresse


Mobil nr.

e-mail

Østervoldgade 10
1350 København K

+4591333759

nsc@geus.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

GEUS
Østervoldgade 10
1350 København K

Uddannelse

Ph.d. Geology 2001 fra Københavns Universitet
Cand scient geologi 1995 fra Københavns universitet

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

  • GEUS:          2006-nu
  • Mærsk Olie: 2005-2006

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Reservoir geologi i kalk og sandsten
  • Petrofysik
  • Source rock geologi
  • Olie geologi
  • Kemostratigrafi
  • Nedre Palæozoikum stratigrafi, aflejringsmiljø

Undervisningserfaring

Ingen spefikke

Evt. Bemærkninger

 Er medlem af censor korpset på DTU