Seidenfaden, Ida Karlsson

Fornavn
Efternavn

Ida Karlsson
Seidenfaden

Ansættelsessted

GEUS

Titel

Forsker

Arbejdsadresse

Tlf.nr.
Mobil. nr.

E-mail

Øster Voldgade 10,
1350 København K

91333613
28693444

ika@geus.dk

Uddannelse

 • University of Copenhagen, 2012, M.Sc. in Geology-Geoscience
 • University of Copenhagen, 2015, Ph.D. in Hydrogeology

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

Postdoc på GEUS med fokus på nitrat og dræn-simulering i oplandsmodeller

Forsker i Hydrologisk afdeling GEUS

Fagkompetencer
(som stikord)

 • Hydrologisk modellering
 • Kalibrering
 • Rummelig kalibrering
 • Klimabiaskorrektion
 • Vandressourcer
 • Vandets kredsløb
 • Klimaforandringer
 • Grundvandsmodellering
 • Nitratsimulering
 • Hydrogeologi
 • Drænmodellering
 • Nedbørskorrektion
 • Tørkeindekser
 • Oversvømmelser
 • Usikkerhed
 • Modelling i datafattige områder

Undervisningserfaring

Undervisningsassistent på master-kurset Water resources i 2011, 2012 og 2013

Bachelor, speciale og phd vejleder.

Evt. Bemærkninger