Zimmermann, Hans Dieter

Fornavn
Efternavn

Hans Dieter
Zimmermann

Ansættelsessted

Institut for Geoscience, Århus Universitet

Titel

Dr.rer.nat., Dipl.Min.

Arbejdsadresse


Mobil nr.

E-mail

Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Høegh-Guldbergsgade 2
8000 Århus C

2326 6375

hansdieter@stofanet.dk; geohdz@geo.au.dk; hansdieter@hansdieter.eu

Uddannelse

Mineralogi (med geologi og bifagene uorganisk kemi og eksperimentel fysik) ved universiteterne Marburg, Tübingen og Göttingen Tyskland

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Mineralogi

  • Petrologi (inkl. eksperimentel petrologi)

  • Bjergartsmikroskopi

  • Geokemisk termodynamik

  • Geologisk Materials Science

Undervisningserfaring

Mineralogi og Petrologi Bjergartsmikroskopi

Geokemisk termodynamik

Physical Geochemistry

Geologisk kortlægning (feltkursus)

Geologisk materialelære

Mineralressourcer