Zimmermann, Hans Dieter

Fornavn
Efternavn

Hans Dieter
Zimmermann

Ansættelsessted

Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Titel

Dr.rer.nat., Dipl.Min.

Arbejdsadresse


Mobil nr.

e-mail

Høegh-Guldbergsgade 2
8000 Aarhus C

2326 6375

geohdz@geo.au.dk / hansdieter@stofanet.dk

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Institut for Geoscience
Aarhus Universitet
Høegh-Guldbergsgade 2
8000 Aarhus C

Uddannelse

Mineralogi ved universiteterne Marburg,
Tübingen, Göttingen (Tyskland)

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser 

Fagkompetencer
(som stikord)

  • Mineralogi
  • Geokemisk Termodynamik
  • Petrologi
  • Geologisk Materialelære
  • Geokemisk termodynamik
  • Polarisationsmikroskopu

   Undervisningserfaring

   Mineralogi og Petrologi, Bjergartsmikroskopi, Geokemisk termodynamik, Geologisk kortlægning (feltkursus), Geologisk materialelære, Mineralressourcer

   Evt. Bemærkninger